Εγγραφές και Ανανεώσεις Αθλητών

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες

Κάθε Αθλητής που θέλει να συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει αθλητική ταυτότητα (Αθλητικό Δελτίο) και Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Ανανέωση Αθλητικού Δελτίου

Για την ανανέωση Αθλητικού Δελτίου (για όσους είναι εγγεγραμμένοι), απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Ανανέωσης Δελτίου Αθλητή Αλιείας.
 2. Συμπληρωμένη από τον ιατρό η Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 3. Απόδειξη κατάθεσης 10€ (Δέκα Ευρώ) στον ακόλουθο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5131-084431-546 (IBAN: GR3101721310005131084431546) Δικαιούχος : Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι αναγράφετε τον Αρ. Μητρώου ΕΟΥΔΑ (σε αίτηση και Κάρτα Υγείας) και τον Όμιλο.

Κατεβάστε την Αίτηση ανανέωσης εδώ: Λήψη

Κατεβάστε την Κάρτα Υγείας εδώ: Λήψη

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Γραμματεία του ΝΟΙΕΣ η οποία τα αποστέλλει στην ΕΟΥΔΑ για έκδοση του Αθλητικού Δελτίου.

Νέα Αθλητικά Δελτία

Για την έκδοση νέου Αθλητικού Δελτίου απαιτούνται τα κάτωθι:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής Αθλητή Αλιείας
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μπρος-πίσω
 3. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, Η φωτογραφία πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου, σε αρχείο jpeg, μικρότερο από 1ΜΒ
 4. Συμπληρωμένη από τον ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή
 5. Απόδειξη κατάθεσης 15€ (Δεκαπέντε Ευρώ) στον ακόλουθο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5131-084431-546 (IBAN: GR3101721310005131084431546) Δικαιούχος : Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Υποσημείωση: Για την εγγραφή ενός Αθλητή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του στον Όμιλο ΝΟΙΕΣ όπου και συμπληρώνει την αντίστοιχη Αίτηση Εγγραφής Μέλους.

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Αθλητή εδώ: Λήψη

Κατεβάστε την Κάρτα Υγείας εδώ: Λήψη

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους. εδώ: Λήψη

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Γραμματεία του ΝΟΙΕΣ η οποία τα αποστέλλει στην ΕΟΥΔΑ για έκδοση του Αθλητικού Δελτίου.

Μεταγραφή Αθλητικού Δελτίου

Για την μεταγραφή Αθλητικού Δελτίου απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή Αλιείας
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μπρος-πίσω
 3. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, Η φωτογραφία πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου, σε αρχείο jpeg, μικρότερο από 1ΜΒ
 4. Συμπληρωμένη από τον ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή
 5. Απόδειξη κατάθεσης 50€ ( Πενήντα Ευρώ) στον ακόλουθο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5131-084431-546 (IBAN: GR3101721310005131084431546) Δικαιούχος : Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Υποσημείωση 1: Για την εγγραφή ενός Αθλητή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του στον Όμιλο ΝΟΙΕΣ όπου και συμπληρώνει την αντίστοιχη Αίτηση Εγγραφής Μέλους.

Υποσημείωση 2: Οι μεταγραφές στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α γίνονται από 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Κατεβάστε την Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή εδώ: Λήψη

Κατεβάστε την Κάρτα Υγείας εδώ: Λήψη

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους. εδώ: Λήψη

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Γραμματεία του ΝΟΙΕΣ η οποία τα αποστέλλει στην ΕΟΥΔΑ για έκδοση του Αθλητικού Δελτίου.