Εγγραφή Μέλους

Για να γίνει κάποιος μέλος του ΝΟΙΕΣ θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση και να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

 • 1 Έγχρωμη Φωτογραφία
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 •  Φωτοτυπία Άδειας Εκτελέσεως Πλόων ( εφ’ όσον υπάρχει)

Το κόστος συνδρομής ανέρχεται στα 30€ ετησίως

Τα χρήματα θα κατατεθούν στον ακόλουθο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5131-084431-546 (IBAN: GR3101721310005131084431546) Δικαιούχος : Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. Παρακαλούμε μετά την πληρωμή να επισυνάψετε το αποδεικτικό κατάθεσης και να σταλεί στο email του Συλλόγου (info@noies.gr).

Κατεβάστε την Αίτηση. Η υποβάλετέ την ηλεκτρονικά.

  Αθλητική Δραστηριότητα
  ΝΑΙΟΧΙ

  Σκάφος
  ΝΑΙΟΧΙ

  Φωτογραφία (μέγιστο 1mb)

  Ταυτότητα (μέγιστο 1mb)

  Άδεια Εκτελέσεως Πλόων (μέγιστο 1mb)