Εγγραφή Μέλους

Για να γίνει κάποιος μέλος του ΝΟΙΕΣ θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση και να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

  • 1 Έγχρωμη Φωτογραφία (4 αν είστε Αθλητής)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  •  Φωτοτυπία Άδειας Εκτελέσεως Πλόων ( εφ’ όσον υπάρχει)

Το κόστος συνδρομής ανέρχεται στα 30€ ετησίως

Κατεβάστε την Αίτηση. Η υποβάλετέ την ηλεκτρονικά.

Αθλητική Δραστηριότητα
ΝΑΙΟΧΙ

Σκάφος
ΝΑΙΟΧΙ

Φωτογραφία (μέγιστο 1mb)

Ταυτότητα (μέγιστο 1mb)

Άδεια Εκτελέσεως Πλόων (μέγιστο 1mb)