2020 ΝΕΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ανακοίνωση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης Ομίλου – 16 Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητά Μέλη,

το Δ.Σ. ανακοινώνει πρόωρες εκλογές και σας καλούμε στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου σώματος. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και σας παρακαλούμε όλοι να ανταποκριθείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης

Συγκαλείται βάσει του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ομίλου, η Τακτική – Εκλογική  Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:30πμ.

 στην καφετέρια «REMEZZO» στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και βάσει του άρθρου 11 εδάφια 5 & 6 του Καταστατικού,

η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο

την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

& ώρα 10:30πμ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

       1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

       2) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή απερχομένου Δ.Σ.

       3) Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής.

      4) Παρουσίαση των υποψηφίων αλφαβητικά και σύντομη τοποθέτησή τους, εφ΄όσον το επιθυμούν.

      5) Εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού.

      6) Καταμέτρηση ψήφων, έκδοση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Να σας ενημερώσουμε ότι η κοπή της Πίτας  θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο σε κέντρο εστίασης που θα ανακοινωθεί στο site του Ομίλου www.noies.gr                                           

Σας επισυνάπτουμε παρακάτω την Πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης, την Δήλωση Υποψηφιότητας και την Εξουσιοδότηση.