2021 ΝΕΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Ομίλου – 11 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.

       Αγαπητά μέλη,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της οποίας τα Μέλη έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία του Ομίλου μέχρι σήμερα καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια που επιθυμεί να υλοποιήσει.

Παρόλο που βιώνουμε μια δύσκολη, πρωτόγνωρη και κρίσιμη συνθήκη η οποία αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα η Γ.Σ. πρέπει και θα πραγματοποιηθεί, καθώς αποτελεί θεσμό για την ύπαρξη του Ομίλου, ο οποίος δεν σταματά να εργάζεται για την βελτίωση των συνθηκών με την πραγμάτωση των στόχων που θέτει.

Το Δ.Σ. με απόφασή του στις 10 Μαρτίου 2021 αποφάσισε ότι η Γ. Συνέλευση θα γίνει διαδικτυακά καθώς συμμορφώνεται με τα δεδομένα περί Covid-19 και την απαγόρευση συναθροίσεων με παρουσία πολλών ατόμων σε ένα χώρο.

Η παρουσία όλων των μελών, στην Γ.Σ. (συνημμένη η πρόσκληση) κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για να ασκήσετε το δικαίωμα της ψηφοφορίας περί των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αλλά και να δοθεί η ευκαιρία για συνεύρεση, έστω κ με ένα τόσο ιδιαίτερο τρόπο σε ένα διαδικτυακό πάνελ, να ακουστεί ή άποψη και η γνώμη όλων. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πορεία του Ομίλου στις αθλητικές του δραστηριότητες και την ένταξή του στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και τις επαφές με μεγάλες εταιρίες του χώρου για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών. Σας παρακαλούμε λοιπόν να ανταποκριθείτε.

Στην Γεν.Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο Βιβλίο Μητρώου και τα οποία είναι οικονομικά ενήμερα μέχρι και το τέλος του έτους που κλείνει πριν από την δηλωμένη Τακτική Γεν. Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και το έτος 2020. Τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει του καταστατικού Άρθρο 3 παράγραφος Α εδάφιο 3, είναι όσοι δεν έχουν κλείσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους και μπορούν να παραστούν στην Γ.Σ μόνο με δικαίωμα λόγου.

Η ετήσια συνδρομή είναι 30 ευρώ.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συλλόγου στο 697 228 0561 / 698 027 9419 το συντομότερο ούτως ώστε να ενημερωθείτε για την οφειλή σας. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται μέσω Τραπέζης και ορίζεται μέχρι τις 9/4/2021 και ημέρα Παρασκευή  ως καταλυτική ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής. 

Τράπεζα Πειραιώς GR 3101 7213 1000 5131 0844 31546 Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

       Ο Όμιλός μας συνεργάζεται με τα παιδικά χωριά SOS στην Βάρη καθώς και την Ανοιχτή Αγκαλιά στο Κορωπί προσφέροντάς τους με κάθε ευκαιρία οτιδήποτε μπορούμε να συλλέξουμε, ακόμη και χρηματικά ποσά, όταν αυτό μας επιτρέπεται και μπορούμε. Με κάθε δυνατή ευκαιρία μέσα από τους Αθλητικούς Αγώνες που διοργανώνουμε, τους προσφέρουμε τα μη ζώντα αλιεύματα. Παρακαλούμε λοιπόν όποιος έχει την δυνατότητα να προσφέρει (τρόφιμα, παιχνίδια, ένδυση ή οτιδήποτε άλλο), μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας με την γραμματεία η οποία θα μεσολαβήσει για την δωρεά.

Η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνει η διαδικτυακή Γ.Σ. θα σας ανακοινωθεί με νέα ενημέρωση μαζί με οδηγίες για την σύνδεσή σας.

Η διάρκεια της Γ.Σ. θα είναι μία ώρα.                                         

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε                                                            

Για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.