2013 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΟΛΕΣ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ

2ος Πανελλήνιος Αγώνας Βολών 2013 – Ανάβυσσος

Την Κυριακή 10 Μαρτίου διεξήχθη στην Ανάβυσσο ο 2ος Πανελλήνιος Αγώνας Βολών θαλασσίων βαρών, στις κατηγορίες των 150 γραµµαρίων για τους αθλητές και 125 γραµµαρίων για τις αθλήτριες. Τον αγώνα διοργάνωσε ο σύλλογος Ακαδηµία Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων, και συµµετείχαν 14 αθλητές και αθλήτριες από τους συλλόγους, Α.Σ. Αθλόδρασις, Ακαδηµία Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων, Α.Σ.Ε.Α Πτολεµαΐδας, Ν.Α.Ο Καρλοβάσου, Ν.Ο.Ι.Ε.Σ Πόρτο Ράφτη, Ο.Φ.Α και Τρίτων FC.