2021 ΝΕΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ

Ο Σύλλογος Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. Πόρτο Ράφτη είναι και επίσημα καταγεγραμμένος στο
«Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που διαθέτει και Αθλητική Αναγνώριση.

Στο νέο πλαίσιο της ευρύτερης εφαρμογής και λειτουργίας της αθλητικής μεταρρύθμισης διαμορφώνεται μια νέα εικόνα σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα με στόχο την ανανέωση, την διαφάνεια, την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Η ένταξη του Ομίλου στο μητρώο αθλητικών σωματείων αποτελεί συναίνεση και μέρος του οράματος αυτού ώστε επιτέλους να διασφαλίζεται η νομιμότητα αλλά και η δυνατότητα του λόγου των ερασιτεχνικών σωματείων και των αθλητών του στις διοικήσεις των ομοσπονδιών με δικαίωμα ψήφου.

Πέρα όλων αυτών δίνεται η δυνατότητα στον Όμιλο για απευθείας χρηματοδότηση ως στήριξη από την ΓΓΑ , την δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων αλλά και άλλων δυνατοτήτων σε ένα καθεστώς νομιμότητας και στήριξης

Ως Όμιλος εκπροσωπούμε και στηρίζουμε την διαφάνεια, την εκπροσώπηση και την προσβασιμότητα και ευχόμαστε τα θεμέλια που χτίζονται να είναι γερά και να φέρουν αποτέλεσμα για τον αθλητισμό στην χώρα μας.