Κανονισμός Μέλους

Σωματείο Αναγνωρισμένο Γ.Γ.Α.(ΦΔ59)-Μέλος ΕΟΥΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.

Μάιος  2015

Αρ.πρωτ.:  753

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κάθε μέλος του Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. οφείλει:

 1. Να συμπληρώνει και να αποστέλλει άμεσα στην Γραμματεία του Ομίλου τυχόν αλλαγές στοιχείων του. Η αποστολή στοιχείων μπορεί να γίνεται στο email του Ομίλου (Noies.club@gmail.com).

 2. Για κάθε αίτημα, πρόβλημα κ.λ.π. να απευθύνεται στο Δ.Σ. γραπτώς.

 3. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Ομίλου.

 4. Να πληρώνει την ετήσια συνδρομή του όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ. εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους.

 5. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Κ.Λ.Ρ.-Α’ Λιμενικού Τμήματος Πόρτο Ράφτη όσον αφορά τον τρόπο πρυμνοδέτησης – ελλιμενισμού των σκαφών.

 6. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Κ.Λ.Ρ.-Α’ Λιμενικού Τμήματος Πόρτο Ράφτη όσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των λιμενικών δικαιωμάτων.

 7. Να κατασκευάζει ασφαλές ρεμέντζο για το σκάφος του και να το ελέγχει τακτικά.

 8. Να αλλάζει συχνά τα σκοινιά του και να ελέγχει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 9. Να φροντίζει η κατασκευή των ρεμέντζων του και η τυχόν τοποθέτηση σημαδούρας να μην ενοχλεί τα διπλανά του σκάφη.

 10. Να τοποθετεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στο σκάφος του μπαλόνια αριστερά-δεξιά (σύνολο 6 το λιγότερο) 3 σε κάθε πλευρά.

 11. Να τηρεί τον κανονισμό Λιμένος και τις εγκυκλίους του Λιμεναρχείου κυρίως σχετικά με το όριο ταχύτητας εισόδου-εξόδου στο λιμάνι και λοιπά….

 12. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με τον εις την άδεια πλόων κατάλογο.

 13. Να αναγράφει στην πλώρη το όνομα του σκάφους κι τον αριθμό νηολογίου ή λεμβολογίου του σύμφωνα με την άδεια πλόων του.

 14. Να τοποθετεί το σημαιάκι του Ομίλου και την Ελληνική σημαία σε εμφανή θέση στο σκάφος του και να φροντίζει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

 15. Να βρίσκεται στο λιμάνι σε περίπτωση κακοκαιρίας και να φροντίζει για την ασφάλεια του σκάφους του.

 16. Να βοηθά κάθε σκάφος που κινδυνεύει χωρίς καμία απαίτηση.

 17. Να μην ρυπαίνει την θάλασσα και το λιμάνι.

 18. Να έχει το σκάφος του ασφαλισμένο σύμφωνα με τον Νόμο.

 19. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Ομίλους καθώς και στις Επιτροπές Εθελοντικής Προσφοράς καθώς προσφέροντας την αμέριστη βοήθειά του.

 20. Να λειτουργεί βάσει των κανόνων της ευγενικής και συναδελφικής συμπεριφοράς.

 21. Να λειτουργεί με γνώμονα την διασφάλιση των οικονομικών , κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών συμφερόντων των Μελών του Ομίλου.

 22. Να επικοινωνεί τακτικά με το Δ.Σ για ενημέρωσή του.

 23. Να ενημερώνεται συστηματικά από την ιστοσελίδα του Ομίλου www.noies.gr
 24. Να γνωρίζει τους κανονισμούς του Ομίλου και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του ΔΣ.

 25. Οι αποφάσεις την Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη.

 26. Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. αντιμετωπίζεται με κυρώσεις από την Πειθαρχική Επιτροπή και βάσει του Καταστατικού του Ομίλου.

                                                Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας

Α. Νικολακόπουλος                                                     Μ. Στεργίου

Ο Παρών Κανονισμός ενεκρίθει ομόφωνα στην συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της 6 Μαΐου 2015.