2019 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPEN ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ & Feeder

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε. Ο. Υ. Δ. Α.

*****************

Ο ΟΜΙΛΟΣ  N.O.I.E.Σ , μετά από έγκριση της ΕΟΥΔΑ διοργανώνει διασυλλογικό OPEN Αγώνα Αλιείας με φελλό και Feeder.

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στο λιμάνι SELMAN (Βασιλικό Εύβοιας) στις 16/6/2019 από τις  08.00 -12.00. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα η εναλλακτική ημερομηνία είναι 23/6/2019 με το ίδιο πρόγραμμα.

Οι Αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια για την  κατάταξή τους .

Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής  10 ευρώ για κάθε έναν αθλητή.

Τα δολώματα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης σε επιλογή και ποσότητα.

Η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής καθορίζεται στα 2 κιλά σε συσκευασμένες σακούλες εμπορίου.

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 5μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

1. Αλυτάρχης : Κυρίτσης Δημήτρης

2. Μέλος : Ματίνα Στέργιου

3. Μέλος : Μαργαρίτα Αρμάου

4. Μέλος : Αντώνης Παπαδόπουλος

5.Μέλος : Ορφανός Βαγγέλης                                    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αθλητές / Αθλήτριες  συλλόγων με Αθλητικό Δελτίο της ΕΟΥΔΑ .

Αθλητές κάτω των 18 ετών συμμετέχουν Δωρεάν.

Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει και κατηγορία OPEN για κάθε φίλο-η της αλιείας για την διάδοση του αθλήματος.  Για αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας Αθλητή (σε περίπτωση ανήλικου αθλητή, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κηδεμόνας του. )

Η Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας θα δοθεί προς συμπλήρωση και υπογραφή στους συμμετέχοντες  κατά την ώρα συγκέντρωσης των αθλητών.

Ο παραπάνω αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1.-Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι που φέρει αρματωσιά με ένα (1) αγκίστρι. Μπορεί να έχει όσα εφεδρικά επιθυμεί

2.- Το μέγιστο μήκος του καλαμιού στα 8 μέτρα.

3.- Η χρήση μηχανισμού είναι προαιρετική. 

4.- Η κύρια πετονιά αλλά και το παράμαλλο πρέπει να είναι από υλικό μονοϊνικό ή πολυϊνικό. (πετονιά ή νήμα).

5.- Επιτρέπονται μόνο μονά αγκίστρια με ελάχιστο άνοιγμα 5 χιλ. μεταξύ κορμού και ακίδας.

6.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές.

7.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμια.

8.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής του βυθού και του βάθους.

9.- Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει: Απαγκιστρωτή, απόχη καθώς και δίχτυ φύλαξης αλιευμάτων (Keepnet) το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μέτρο. Η τοποθέτηση του διχτυού φύλαξης πρέπει υποχρεωτικά να επιτρέπει τη βύθισή του στη θάλασσα τουλάχιστον 40 πόντους.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, (άρθρο 60 του Γενικού κανονισμού) ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτιο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας (σε κάθε αγώνα)  δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους αθλητές του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα και τούς ενημερώνει για τους κανονισμούς του αγώνα

2.- Οι αθλητές καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής .

3.- Οι αθλητές καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας .

4.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων των αθλητών συμφωνα με την διαδικασία κλήρωσης (άρθρο 34 του Γενικού κανονισμού).

5.- Οι αθλητές αναχωρούν και αρχίζουν την προετοιμασία μέσα στις ψαρεύτρες τους.

6.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος στον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου προ της έναρξης του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.

7.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα και μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει το μαλάγρωμα.

8.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει αμέσως η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ.1.

Η ΕΟΥΔΑ, ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.

Οι προβλεπόμενες παροχές από το διοργανωτή σύλλογο είναι :

1. Δημιουργία ψαρευτρών.

2. Παροχή σνακ και νερού.

3. Γραμματειακή υποστήριξη.

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Οι βραβεύσεις των αθλητών θα πραγματοποιηθούν στο περιβάλλοντα χώρο και Θα βραβευτούν με κύπελλα τα ζευγάρια των αθλητών που θα καταλλάβουν τις θέσεις 1η ως 3η , τρεις δωρεάν συμμετοχές στο επερχόμενο πρωτάθλημα σε πρωτοεμφανιζόμενους αθλητές στη κατηγορία OPEN αλλά και πλούσια δώρα για όλους !!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Κυριακή 16/6/2019

Ώρα 06.00       Συγκέντρωση και Πιστοποίηση αθλητών.

Ώρα 06.30       Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών.

Ώρα 07.00       Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία.

Ώρα 08.00       Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.

Ώρα 12.00       Λήξη αγώνα.

Ώρα 12.05       Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων.

Ώρα 12.30       Λήξη ζύγισης αλιευμάτων.

Ώρα 13.00       Έκδοση αποτελεσμάτων – βραβεύσεις

Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία!

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

Κυρίτσης Δημήτρης Πρόεδρος Ν. Ο. Ι. Ε. Σ