Εγγραφή Μέλους

Για να γίνει κάποιος μέλος του ΝΟΙΕΣ θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση και να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα

  • 2 Φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  •  Φωτοτυπία Άδειας Εκτελέσεως Πλόων ( εφ’ όσον υπάρχει)

Το κόστος συνδρομής ανέρχεται στα 30€ ετησίως

Κατεβάστε Την Αίτηση