Εγγραφή Αθλητών

Τα αθλητικά μας τμήματα στελεχώνονται από άνδρες και γυναίκες χωρίς κανέναν περιορισμό στην ηλικία. Για να γίνει κάποιος αθλητής του ΝΟΙΕΣ θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση όπως επίσης να προσκομίσει τα παρακάτω

  • 4 φωτογραφίες
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Το κόστος συνδρομής ανέρχεται στα 30€ ετησίως

Κατεβάστε Την Αίτηση